Skip to content

Curriculum Vitae (Svenska)

January 28, 2013

Samuel Ferrer

Systemutvecklare (konsult)

samuel@riemaxi.com

+46 703 82 93 69

 https://riemaxi.wordpress.com

Om Mig

Jag har utvecklat programvaror sedan 1992. Jag tog examen vid Havanna universitet, Kuba med en kandidatexamen i datavetenskap.

Mitt nästa mål i livet: Att bygga min egen datorenhet baserad på optiska principer

Mitt motto: Jag är universums centrum, och det är du också.

Mitt andra motto: Lös ett problem och släpp taget … tills nästa problem hittar dig.

Erfarenhet

Januari 2012 – Oktuber 2012, Underkonsult på Fösäkringskassan från Hiforce

Uppdrag

SWEAP: Den svenska access punkten till det europeiska elektronisk dokumenthantering systemet.

Roll: Arkitekt, Designer, Programmerare

Språk: Java, Ant skript, Javascript, XML, XSD, UML

Teknik: Weblogic 10.1, DOJO, Spring MVC

Verktyg: Eclipse, Rational Rose, Clear Case

OS: Windows, Solaris, Citrix

Agil metod: Scrum

TANDEN: Rapporterings system för tandläkares mottagningen

Roll: Arkitekt, Designer, Programmerare

Språk: Java, Ant skript,  XML, UML, C++, SQL DB2

Teknik: WebLogic 10.1, Tuxedo, JMS

Verktyg: Eclipse, Rational Rose, Clear Case

OS: Windows, Solaris, Citrix

IFV: Intygshantering till “Mina sidor”

Roll: Arkitekt, Designer, Programmerare

Språk: Java, Ant skript,  XML, WSDL, UML, XSD, DTD

Teknik: WebLogic 10.1, DB2

Verktyg: Eclipse, Rational Rose, Clear Case, XML Spy

OS: Windows, Solaris, Citrix

September 2011 November 2011. Underkonsult på Missionskyrkan från Hiforce

Uppdrag

– Att fixa gamla buggar i det befintliga systemet.

– Att bygga en ETL (Extraction, Transformation and Loading) program med hjälp av MS SSIS

– Att återhämta databasen från en gammal crash

– Att bygga en webservice som en insamlingstjänst skulle anropa.

Roll: Utvecklare

Språk: C#, XML, WSDL, MS SQL

Teknik: NET, MS SQL Server,

OS: Windows Server

Feb 2009 – Sept 2011

Utvecklar klient/server system åt Moderna Museet.

Syftet:  är att intendenterna ska ha möjlighet att planera utställningarna i förväg på ett smidigt och visuelt sätt med hjälp av 3D visualisering.

Roll: Utvecklare, arkitekt.

Tekniker: Silverlight på klient sidan, med php och mysql på server sidan. Kommunikationen är baserade på xml. Databas designen tillåter ändringar på plats.

Verktyg: Quest 3D för att utveckla 3D visualiseringen. Netbeans får att skriva php koden. Mysql Tools för att hantera databasen och Visual Web Developer 2008 Express för att utveckla Silverlight klienten.

IT Verket, Norge, Nov 2008  Feb 2009 

Kort uppdrag. Arkitek och utvecklare för det nya Viken Fibernets CRM  Systemet.

Tempot var hårt. Jag måste lära mig inom en kort tid(1 månad) Microsfts Silverlight teknologin (innebär: Communication Foundation, Presentation foundation, XAML och templates). Kunskapen jag skaffade räckte till för att leverera inom tre månaderstid.

Svårigheter: Svårt med norska när det gällde att förstå specen 100%. Ont om tid för att lära mig  en helt ny vändning av Microsoft teknologin.

Verktyg: Visual Studio, Expression Blend 2, Team Foundation Server

Språk: C#, Linq, XAML.

Teknik: Communication Foundation Services

Referens: Tore Lyse (tore.lyse@itverket.no) (www.itverket.no)

Panopticon Software, April 2006 – May 2008

Systemutvecklare. Deltog i utvecklingen av ett kommersiellt SDK för visualisering av Business Intelligence, huvudsakligen inom OEM området. Detta SDK utvecklas parallellt för Java- och .NET plattformen, vilket innebär en hel del arbete med synkronisering av Java och C# versioner. Huvudsakligt ansvar var att översätta SDK från C# till Java, att kommunicera best practices för översättningen, att lösa problem med visualiseringstekniker, samt att bistå kunder med support vad gällde SDK användande. Uppdraget medförde en mycket djup kännedom om C#, .NET och Java. Under uppdraget utvecklades även en innovativ lösning för negativa värden i TreeMaps (polariserade visualiseringar), en in-memory databas, samt en mycket effektiv TreeStack implementation. Visual Studio .NET 2005, NetBeans 6.0, Grass-hopper, ASP.NET, J2EE, Tortoise, Swing, WinForms, Vertica Analytics, Scrum användes.

FreeStarTech, konsult på Rahaxi Processing, Aug 2005 – Jan 2006

C#/VB.NET systemutvecklare för ett betalsystem på MetropolitanPoker (www.metropolitan-poker.com). Utvecklade en high performance transaktions-service i form av en translation request mekanism, samt gränssnittet för betalsystemet. Utvecklade även en larm mekanism för att upptäcka bedrägerier etc. baserad på etablerade affärsregler. Larm mekanismen implementerades som en Windows service. Utvecklade även en administrations mekanism för denna larm mekanism. Använde Visual Studio .NET 2003/2005, MS SQL, MySQL.

Interaktiv 3D Visualisering, Nov 2004 – Jan 2005

Applikations arkitekt och utvecklare. Siten http://www.rean.se frisläpptes. Agerade arkitekt, designer och ende utvecklare. Använde Linux, Apache, PHP, MySQL.

IBM Amersfoort, Nederländerna, Sep 2004 – Sep 2004

J2EE konsult. Uppgiften var att lära sig Struts ramverket för att sedan föreslå och implemen-tera arkitekturen för ett presentationslager i Struts. Följande adresserades: a)  generell strategi för att validera extensiv och variabel information från användare, b) generiskt GUI ramverk som tillåter användare att skriva in information på ett sätt som efterliknar en konversation. Struts och Websphere Application Developer användes.

Americas Software Corporation, Miami, USA, Maj 2003 – Mar 2004

Systemutvecklare. Skapade komponenter och web services för företagsapplikationer.

Arbetade även inom relaterade projekt och föreslog implementations strategier. Utvecklade och guidade utvecklingen av web services för risk-analys verktyg. Var ansvarig för designen och implementationen av den matematiska modellen. Utvecklade en generisk installations-programvara för alla web applikationer. Agerade mentor åt en mindre erfaren kollega.

Visual Studio .NET, Delphi, SQL Server, Oracle, Microsoft Project, SourceSafe, Web Services.

MODUL1 Data, Feb 2003 – Feb 2003

Två veckors uppdrag hos kund inom svenska försvarsindustrin. Utvärderade och rekommenderade dokumenthanteringsmetod och dokumenthanteringssystem, där kandidater var IBMs Domino Solution och Microsofts Share Point Portal Server.

MODUL1 Data, Jan 2001 – Feb 2003

Systemutvecklare och konsult. Två års uppdrag som Java utvecklare hos SAS. Analyserade system-specifikationer och upprättade tids- och resursestimat. Utveckling med Java, Swing, och EJB (Websphere) på klient- och serversidan. Lyckades även återuppväcka ett projekt som legat fryst då det tidigare ansågs för svårt att hitta en korrekt och fungerande teknisk lösning.

Flow Interactive, Dec 1999 – Dec 2000

Senior systemutvecklare. Implementerade och underhöll online-casino med C, C++, GENU, Solaris och Sybase. Forskade och utvecklade en C++ modul för evaluering av casino spelets slumptalsgenerator. Detta omfattade förståelse för inlärningsproblematik hos maskiner. Utbildade nyanställda och agerade mentor. Initial arkitekt av portalen http://www.yesitworks.se. Använde XML och Websphere Application Server, C, C++, Java, XML, GENU, POSIX, Sybase, Solaris, Linux, Visual Age.

ABB Automation Products, Dic 1998 – Dic 1999

Systemutvecklare. Arbetade med produkten Object Directory Service, upprättade tekniska dokument, skapade XML-baserade gränssnitt för monitorering och administration av denna produkt. Visual Studio 6.0, C++, VB, COM/DCOM, ATL, XML.

Commentor, Jan 1998 – Maj 1998

Programmerare. Rättade fel och utförde trouble-shooting i ett system för tidrapportering. Windows, UNIX, Sybase, Borland C++.

Ferrer Soft Production, Köpenhamn, Danmark, Okt 1994 – Aug 1997

Arkitekt, utvecklare och chef. Implementerade ett mycket avancerat rapport- och testresultat system. Stod för analys, design, implementation, test och uppföljning. Använde Delphi.

Instituto de Medicina Tropical Havana, Kuba, 1993

Utveckling och forskning. Forskning runt algoritmer för jämförelse av DNA sekvenser, presenterade detta på institutets årliga sammankomst. Utvecklade statistik-programvara inom epidemiologi, arbetade också som dator tekniker. Visual Basic, Visual C++.

Comite Estatal del Estadistica Havana, Kuba, 1992

Trainee. I uppgift att lära sig den implementerade automatiska processen i en stordatormiljö. Samarbetade också med medlemmar ur datorgrafik gruppen på universitetet för att hjälpa till att designa två algoritmer för geometri.

Utbildning

1998-1999 Doktorand-studier, Agent Engineering

Stockholms Universitet, Kista

1986-1992 Kandidatexamen Datalogi och Systemvetenskap

Havana University

1982-1985 Ingenjörsutbildning mekanik

Jose Antonio Echeverria Tekniska Högskola

Kurser

2001 Open Source Software

Själv studier

2000 Microsoft Professional in XML Services

Certifiering, Microsoft

1999 UML, XML, Java, OOAD

Sun Education Centre

Språkkunskaper

Svenska flytande

Engelska mycket bra

Spanska modersmål

Advertisements

From → Me

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: